Balet
Semiramida Klub Sportowy
Semiramida
Balet

Balet wzorowany jest na estetycznych kanonach starożytnej sztuki pozwalając ukształtować prawidłową postawę ciała i nabyć umiejętność koordynacji ruchowej, wpoić dzieciom zasady estetyki ruchu, gracji, eleganckiego sposobu poruszania się. Za pomocą baletowych ćwiczeń wzmacniamy aparat mięśniowy dziecka oraz pomagamy w osiągnięciu większej sprawności fizycznej, wypracowanej przez : rozwartość, równowagę, elastyczność, przeciwstawność. W skład lekcji baletu wchodzą między innymi ćwiczenia przy drążku ,na środku sali, piruety oraz skoki. Wszystkie ćwiczenia są odpowiednio dawkowane aby nie przeciążyć młodych organizmów dzieci i przeplatane różnymi elementami tanecznymi, które potem wykorzystywane są w układach tanecznych. .Dzieci mają również okazję do improwizacji tanecznej w rytm muzyki klasycznej.

Kamera
on-line