Akrobatyka
Semiramida Klub Sportowy
Semiramida
Akrobatyka

W zajęciach akrobatyki sportowej/gimnastyki artystycznej można uczestniczyć rekreacyjnie lub wyczynowo:

  1. rekreacyjnie - dziecko uczęszcza na zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 60 minut. Celem jest podniesienie ogólnej sprawności dziecka poprzez ćwiczenie figur akrobatycznych typu szpagat, stanie na rękach, stanie na głowie, tzw. gwiazda itp.
  2. zawodniczo-reprezentacyjnie - dziecko uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 minut (max. do 120 minut). Celem treningu jest przygotowanie do ewentualnego uprawiania tej dyscypliny sportu, udział w zawodach sportowych, pokazach akrobatycznych, występach przed publicznością. Dzieci nabywają umiejętności akrobatyczne, uczą się układów akrobatycznych, piramid itp. oraz zasad zdrowej rywalizacji. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu treningów, zajęcia są podzielone wg grup wiekowych i umiejętności dziecka. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach, oświadczenie o stanie zdrowia i zgoda na asekurację w tejże grupie zostanie przedstawiona w najbliższym czasie . Deklaracja może być w każdym czasie zmieniona przez rodzica/opiekuna prawnego co do rodzaju treningu. Opłaty związane z wyborem tej grupy zostaną ustalone przy najbliższym spotkaniu .
Kamera
on-line